DOPRAVNÍ NEHODY a FINANČNÍ ODŠKODNĚNÍ

Nejčastějšími příčinami škod na zdraví a majetku jsou dopravní nehody. Přestože poškození mají v těchto případech mnoho nároků, nedosahují takového odškodnění, jakého by dosáhnout mohli.

Pokud potřebujete informace o uplatnění nároků v rámci trestního řízení nebo máte konkrétní otázku týkající se finančního odškodnění po dopravní nehodě, můžete navštívit náš web www.poradnaposkozeneho.cz, oslovit nás prostřednictvím kontaktního formuláře na konci této stránky nebo zavolat na bezplatnou linku 800 611 711.

Nový občanský zákoník (NOZ) účinný od 1.ledna 2014 přináší poškozeným další práva a možnost získat vyšší finanční odškodnění. Vzhledem k novinkám v nové právní právě je však prakticky nemožné získat vysoké finanční odškodnění bez právního a lékařského know-how specializovaných společností.

Podívejte se na příběh klienta, který získal odškodnění za úraz po dopravní nehodě přes 10 000 000,- Kč zde

Přečtěte si reference našich klientů.

Úraz při dopravní nehodě Úraz při dopravní nehodě

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POSTUPY K DOPRAVNÍM NEHODÁM

Kdo je povinen škodu nahradit?

Určení subjektů povinných nahradit poškozenému způsobenou škodu je v některých případech složité, avšak obecně se dá říct, že se jedná o následující subjekty:

1) Pojišťovna, se kterou má provozovatel motorového vozidla sjednáno tzv. povinné ručení. Podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla má každý provozovatel motorového vozidla zákonnou povinnost mít sjednáno tzv. povinné ručení. Poškozenému pak vzniká nárok na náhradu škody přímo vůči pojišťovně, se kterou má provozovatel pojištění sjednáno.

2) Viník dopravní nehody, případně další osoby (řidič, zaměstnavatel, vlastník…). Plnění pojišťovny vůči poškozenému z povinného ručení neznamená, že nelze uplatňovat náhradu škody na osobě viníka nebo na dalších povinných osobách.

Pro správné určení povinných subjektů doporučujeme využít konzultací specialistů na náhradu škody. Pokud chcete mít jistotu, že získáte maximální odškodnění, kontaktujte nás, jsme připraveni vám v této oblasti poskytnout bezplatnou konzultaci.

Jak postupovat, pokud není vozidlo viníka pojištěno nebo se jedná o zahraniční vozidlo?

Případy, kdy je škoda způsobena vozidlem

  • jehož provozovatel nesjednal tzv. povinné ručení u žádné z pojišťoven
  • které je registrováno v zahraničí
  • jehož totožnost (ani totožnost viníka) jste nebyli schopni zjistit, protože řidič z místa nehody ujel

můžete řešit prostřednictvím České kanceláře pojistitelů. Tato kancelář je povinna uhradit náhradu škody způsobenou nepojištěnými a nezjištěnými vozidly. V případě vozidla registrovaného v zahraničí vám Česká kancelář pojistitelů pomůže zjistit, u které z pojišťoven má provozovatel vozidla povinné ručení sjednáno a která pojišťovna v ČR je jejím škodním zástupcem, u které můžete své nároky na odškodnění uplatnit. Někdy je třeba komunikovat přímo se zahraničními subjekty a řešit spoustu dalších formalit. Pokud potřebujete konzultaci k uplatnění vašich práv v zahraničí, můžete se rovněž obrátit na naše specialisty. Díky mezinárodním kontaktům dokážeme řešit potřeby našich klientů i v některých dalších evropských státech.

Jsou pojišťovny skutečně na vaší straně?

Jak jsme zmiňovali již výše, vstřícnost pojišťoven není vždy vedena snahou poskytnout nejlepší péči a maximální odškodnění klientovi. Někdy je rychlost likvidace pojistné události až zarážející. Tento postoj je motivován zejména tím, že pojišťovna jako podnikatelský subjekt má primárně zájem na vytvoření vlastního zisku, nikoliv plnohodnotném odškodnění klienta. Při rychlém postupu pojišťovny obvykle poškození v důsledku neznalosti a špatné orientaci v nastalé situaci nenárokují veškeré odškodnění, přestože na něj mají skutečný nárok.

Když dva dělají totéž, není to totéž

Důležitým podkladem pro určení výše náhrady škody na zdraví po dopravní nehodě je lékařský posudek určující rozsah poškození zdraví. Bez kvalitního lékaře - specialisty se tedy neobejdete. Každý posudek lékaře, který hodnotí bolestné, případně ztížení společenského uplatnění, může být vyšší, pokud na něj dohlédne odborník se zkušenostmi z uvedené oblasti. Samozřejmě i výpočet náhrady věcné neboli majetkové škody za dopravní nehodu, je možné učinit více způsoby a likvidátor nebo odhadce je velmi často osoba, která je přímo či nepřímo finančně závislá na pojišťovně. Tento aspekt vylučuje objektivní přístup těchto osob, o snaze maximalizovat prospěch poškozených ani nemluvě.

Pokud jste nenašli odpovědi na svoje otázky na této stránce, nebo chcete mít jen jistotu, že pro získání vašich oprávněných nároků učiníte vše potřebné, obraťte se na nás. Jsme připraveni poskytnout vám bezplatnou konzultaci.

Lukáš Kaplan
Mgr. Lukáš Kaplan, jednatel společnosti, e-mail: kaplan@eucs.cz

Podívejte se na naše krátké ilustrované video.Napište nám

 
 
Navštivte naše další stránky


eucs.cz e-pracovniuraz.cz poradnaposkozeneho.cz

Kontakt

European Compensation Services s.r.o.

Praha 3, Jeseniova 245/1, PSČ 130 00

Email: info@eucs.cz
Volejte zdarma: 800 611 711

Naše webové stránky používají soubory cookies za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti. Pokračováním souhlasíte s nastavením cookies.
Toto nastavení budete moci kdykoliv změnit. Souhlasím